Ma koja cena

 

DK: Čile može zahvaliti svoje postojanje Pinočeu.

Dž P: Plativši veoma visoku cenu...

Dk: Koju visoku cenu, ma daj! (give me a break)

Dž P: Hiljade koje su nestale...

DK: Hiljade? Hiljade? Prebroj ih! Koje hiljade? I nemoj mi govoriti o komisijama istine.

Dž P: Video sam njihova imena na groblju u Santajagu. Vi kažete da...

DK: Nema hiljada... nema hiljada gospodine...

Dž P: To je bio period koji danas skoro svako naziva mračnim dobom i u kome je CIA igrala ključnu ulogu.

DK: To je tačno, oni su igrali ključnu ulogu u obaranju... kako se ono zvaše?

Dž P: Kako se zvaše je bio Salvador Aljende...

DK: Da, fino...

Dž P: On je bio na čelu demokratski izabrane vlade...

DK: Da, OK?

Dž P: Da li ej to OK da se zbacuje demokratski izabrana vlada?

DK: Zavisi od toga šta su interesi vaše nacionalne bezbednosti...

Dž P: Da li vi poričete da je Pinoče izazvao ogromne patnje...

DK: Ne poričem da je on činio zločine. Ogromne... ne slažem se... Da je činio zločine, jeste...

Dž P: Ali to je vredelo?

DK: Da, bilo je vredno. Nekada, na žalost, stvari moraju biti promenjene na prilično ružan način.

Dž P: Prema komisiji za istinu i mnogim...

DK: Ajde Džon! Ako je to kuda idemo onda trošiš moje vreme. To je sve sranje! Ti ljudi svi imaju svoje agende!

Dž P: Dakle, to je sranje da je Salvadorska vojska ubijala hiljede ljudi...

DK: Kladim se da nemožeš da nabrojiš više od 200 u toku čitavih 10-20 godina.

DK: Ti uzimaš stvari iz tih fabrika propagande. A mene to ne zanima....

Dž P: Kojih fabrika propagande?

DK: Svih tih "komisija istine"... one nisu ništa drugo nego fabrike propagande...

Dž P: Da li stvarno mislite...

DK: Ja  to znam!

Dž P: Sve one nas lažu i "nameštaju"? Amnesty International?

DK: Amnesty International je u sredini toga.

Dž P: Kojim pravom vi, kad kažem vi CIA vlada SAD ili bilo koja strana sila, kojim pravom radite to što radite u drugim zemljama?

DK: Interes nacionalne bezbednosti.

Dž P: Ali to je božije pravo. Jer ljudi kojima to radite nemaju glas u tome...

DK: Da, život je grub! Mi ćemo se štititi i mi ćemo nastaviti da se štitimo i mi smo završili štiteći sve vas! I nemoj to da zaboravite!

Dž P: Dobro, neću...

DK: Mi ćemo intervenisati kada god dlučimo da je to u interesu naše nacionalne bezbednosti i ako vam se to ne sviđa naviknite... (if you don't like it lump it)... Naviknite na to svete. Ajde da ne pričamo gluposti, ako su naši interesi ugroženi mi ćemo intervenisati.